Vous êtes ici

Témoignage

Iyi nkuru tuyikesha Ngaboyisonga umuhungu wasoretse agasaba umubyeyi we Muhorakeye kumuhishurira ukuri ku marengero ya se Cyusa yibuka ibihushukwa, ngo bityo na mushiki we Nyankesha amenyere ho uwo yita se atamuzi ingiro n'ingendo.

15,00 €

Uru rumenyintyoza rwanditse mu ruvange

Kuri byinshi bivugwa akenshi

Mu biganiro nozamubano

Kubyo abantu babamo bahura nabyo

Ku mirimo yabo no ku mubano

Kubyo mu rugo no mu mahuriro

Ku by'amajyambere na Gakondo

Ngo urulimi rubyibushywa no kuvuga

Ikinyarwanda gikize ukwacyo

 

Kigira imigani y'imigenurano

Kigira ibisakuzo n'incamarenga

Kigira amazina ahishemo inganzo

N'uburimburimbu buhuza abana

N'urumenyintyoza rw'abacyinjiye

 

 

 

27,00 €

Le livre du général-major Aloys Ntiwiragabo constitue une mine d’informations dont la plupart sont restées secrètes jusqu’à nos jours. L’auteur lève le voile sur un pan de situations restées jusqu’aujourd’hui inexpliquées. Il ne peut en être autrement car il a été chef des renseignements militaires au plus fort de la guerre.

23,95 €
Subscribe to Témoignage